Přihlásit se
Jak se přihlásit? Zapomenuté heslo
Zpět

Registrace a první přihlášení

Při registraci k Vašemu zákaznickému účtu je vhodné mít k dispozici aktuální fakturu, ve které jsou uvedeny všechny potřebné údaje. Údaje pro registraci jsou samozřejmě uvedeny i na starších fakturách, podmínkou je, aby se tyto údaje vztahovaly k zákaznickému účtu, na který je navázána platná smlouva.

V případě, že potřebujete mít k Vašemu zákaznickému účtu přiřazených více odběrných míst, je nutné, aby se shodovaly na platné smlouvě údaje o plátci zasílacím nebo daňovém nebo majiteli. Pokud tyto údaje souhlasí, přiřadí se odběrná místa k Vašemu zákaznickému účtu automaticky. V případě, že tato shoda ve smlouvě není, nebude možné odběrná místa přiřadit.
Registrace
Login